Disciplinárka NSL

Rozhodnutia Disciplinárnej komisie:

9.11.2021 - Rozhodnutie DK - DK_09_11_2021.pdf

22.11.2021 - Rozhodnutie DK - DK_22_11_2021.pdf

31.1.2022 - Rozhodnutie DK - DK_31_1_2022.pdf

16.3.2022 - Rozhodnutie DK - DK_16_3_2022.pdf

19.4.2022 - Rozhodnutie DK - DK_19_4_2022.pdf

5.5.2022 - Rozhodnutie DK - DK_05_05_2022.pdf

9.5.2022 - Rozhodnutie DK - DK_09_05_2022.pdf

18.5.2022 - Rozhodnutie DK - DK_18_05_2022.pdf

8.8.2022 - Rozhodnutie DK - DK_08_08_2022.pdf

19.9.2022 - Rozhodnutie DK - DK_19_09_2022.pdf

4.10.2022 - Rozhodnutie DK - DK_4_10_2022.pdf

10.10.2022 - Rozhodnutie DK - DK_10_10_2022.pdf

17.10.2022 - Rozhodnutie DK - DK_17_10_2022.pdf

24.10.2022 - Rozhodnutie DK - DK_24_10_2022.pdf

31.10.2022 - Rozhodnutie DK - DK_31_10_2022.pdf

08.11.2022 - Rozhodnutie DK - DK_08_11_2022.pdf

22.11.2022 - Rozhodnutie DK - DK_22_11_2022.pdf

12.12.2022 - Rozhodnutie DK - DK_12_12_2022.pdf

26.1.2023 - Rozhodnutie DK - DK_26_1_2023.pdf

7.2.2023 - Rozhodnutie DK - DK_7_2_2023.pdf

31.3.2023 - Rozhodnutie DK - DK_31_3_2023.pdf

19.4.2023 - Rozhodnutie DK - DK_19_4_2023.pdf

20.4.2023 - Rozhodnutie DK - DK_20_4_2023.pdf

10.5.2023 - Rozhodnutie DK - DK_10_5_2023.pdf

30.5.2023 - Rozhodnutie DK - DK_30_5_2023.pdf

9.6.2023 - Rozhodnutie DK - DK_9_6_2023.pdf

19.6.2023 - Rozhodnutie DK - DK_19_6_2023.pdf

25.9.2023 - Rozhodnutie DK - DK_25_9_2023.pdf

6.10.2023 - Rozhodnutie DK - DK_6_10_2023.pdf

9.11.2023 - Rozhodnutie DK - DK_9_11_2023.pdf

23.11.2023 - Rozhodnutie DK - DK_23_11_2023.pdf

27.11.2023 - Rozhodnutie DK - DK_27_11_2023.pdf

11.3.2024 - Rozhodnutie DK - DK_11_3_2024.pdf

25.3.2024 - Rozhodnutie DK - DK_25_3_2024.pdf

8.4.2024 - Rozhodnutie DK - DK_8_4_2024.pdf

16.4.2024 - Rozhodnutie DK - DK_16_4_2024.pdf

23.4.2024 - Rozhodnutie DK - DK_23_4_2024.pdf

29.4.2024 - Rozhodnutie DK - DK_29_4_2024.pdf

23.5.2024 - Rozhodnutie DK - DK_23_5_2024.pdf

Disciplinárna komisia

Národná liga v malom futbale sa riadi aktuálnym Disciplinárnym poriadkom (obsahuje aj sadzobník trestov a pokút), ktorý schválil VV SZMF. Disciplinárna komisia podá po každom odohranom kole národnej ligy v malom futbale správu o prípadných disciplinárnych konaniach všetkým manažérom tímov.

Voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je možnosť odvolať sa. V prípade národnej ligy v malom futbale je možnosť odvolať sa do 48 hodín od doručenia správy Disciplinárnej komisie. 

Prípadné finančné tresty sú potrestané osoby, respektíve potrestané tímy, povinné uhradiť na účet SZMF do 7 dní od doručenia správy Disciplinárnej komisie. V prípade odvolania sa na správu Disciplinárnej komisie, sa doba splatnosti pozastaví až do doby, kým nebude zverejnené vyjadrenie k odvolaniu.

Na všetky zápasy Niké Superligy a SZMF Superligy U23 sa uplatňuje platný Disciplinárny poriadok, ktorý je zverejnený na oficiálnom webe Slovenského zväzu malého futbalu https://malyfutbal.sk/disciplinarny-poriadok/

Finančné tresty sú hradené na účet SZMF (SK39 1100 0000 0029 4000 6073), a to potrestanými osobami, alebo tímami.