Propozície Niké Superliga

Obsah

1. Organizátor

2. Riadiaci orgán súťaže

3. Počet účastníkov a rozdelenie

4. Žreb súťaže

5. Termíny

6. Web a výsledkový servis

7. Herný systém

8. Herné pravidlá

9. Disciplinárny poriadok

10. Bodovací systém

11. Rozhodcovia

12. Hrací čas

13. Výbava hráčov a tímu

14. Manažér tímu

15. Oprávnenosť štartu hráča a registrácia hráča

16. Súpiska mužstva

17. Povinnosti tímu

18. Ocenenia

19. Antidopingová agentúra SR

20. Kontaktná osoba

21. Ostatné


1. Organizátor

Organizátorom Niké Superligy je Slovenský zväz malého futbalu (ďalej len "SZMF). Výkonný výbor SZMF menuje a odvoláva členov riadiaceho orgánu súťaže.


2. Riadiaci orgán súťaže

Riadiacim orgánom súťaže je Ligová rada, ktorá pozostáva z 3 členov, ktorých menuje organizátor súťaže SZMF. Riadiaci orgán Ligová rada ďalej menuje predsedov jednotlivých komisií potrebných pre túto súťaž.

Členovia Ligovej rady:

Peter Králik - riaditeľ súťaže

Matúš Kocún - výkonný riaditeľ súťaže

Juraj Šupák - člen Ligovej rady

Rozhodcovská komisia má za úlohu delegovanie rozhodcov na zápasy Niké Superligy a hodnotenie rozhodcovských výkonov. Úlohou rozhodcovskej komisie je dbať na dodržovanie herných pravidiel počas zápasov Niké Superligy.

Disciplinárna komisia sa zaoberá disciplinárnym konaním, ktoré môže byť vznesené voči tímu, hráčovi, funkcionárovi, rozhodcovi, usporiadateľovi a iným osobám, ktoré priamo súvisia s organizáciou zápasov Niké Superligy.


3. Počet účastníkov a rozdelenie

Každý účastník súťaže musí byť riadne schválený riadiacim orgánom súťaže a musí mať platnú licenciu účastníka súťaže od Slovenského zväzu malého futbalu na daný ročník. Každý hráč, funkcionár a iné zúčastnené osoby musia byť členom Slovenského zväzu malého futbalu. Niké Superligy sa budú môcť zúčastniť len výbery miest. Do výberu mesta môžu byť povolaní hráči všetkých líg v malom futbale v danom meste.

Počet účastníkov je pre sezónu 2022/23 stanovený na 12 tímov (mestských výberov), ktoré budú prerozdelené do troch skupín (geografické rozdelenie).

Nasadenie tímov do skupín:

Skupina Západ: Bratislava, Trnava, Piešťany, Trenčín

Skupina Stred: Zvolen, Martin, Banská Bystrica, Nitra

Skupina Východ: Košice, Prešov, Humenné, Galaktik Košice


4. Žreb súťaže

Žreb súťaže je v plnej kompetencii riadiaceho orgánu súťaže.


5. Termíny

Termínová listina jednotlivých zápasov bude zverejnená na oficiálnom webe súťaže www.narodnaliga.sk.

Termíny nadstavbovej časti budú zverejnené do skončenia základnej časti.

V prípade zmeny termínov zápasov musia byť nové termíny zverejnené na oficiálnom webe Niké Superligy najneskôr do 14 dní pred oficiálnym dátumom zápasu. Riadiaci orgán súťaže si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch (predkolá, dohrávky) skrátiť túto dobu oznámenia nového termínu maximálne o 7 dní.


6. Web a výsledkový servis

Oficiálnym webom Niké Superligy je www.narodnaliga.sk, kde sú zverejnené všetky potrebné informácie o Niké Superlige ako termínová listina zápasov, výsledkový a štatistický servis, novinky, rozhovory, tresty hráčov a všetky potrebné dokumenty ako Disciplinárny poriadok, Propozície súťaže a Herné pravidlá malého futbalu.


7. Herný systém

Základné skupiny:

Tímy sú rozdelené do troch skupín po 4 tímy a to do skupiny ZÁPAD, STRED a VÝCHOD (geografické rozdelenie). V základnej skupine odohrá každý tím dokopy 6 zápasov a to systémom "každý s každým" na dva zápasy.

Playoff - nadstavbová časť:

Do nadstavbovej časti postupuje celkovo 8 tímov, a to 2 najlepšie tímy z každej skupiny po skončení základnej časti a dva najlepšie tímy z tretích miest po základnej časti. Zápasy nadstavbovej časti sa odohrajú na jeden víťazný zápas.

Po skončení základnej časti sa vytvorí rebríček tímov 1. - 8., pričom na prvom mieste bude najlepší tím z víťazov skupín a na 8. mieste horší z dvojice tímov, ktoré postúpili z tretieho miesta.

Poradie tímov 1. - 8. pred playoff:

1. miesto - najlepší tím z prvých miest zo všetkých skupín po základnej časti

2. miesto - druhý tím z prvých miest zo všetkých skupín po základnej časti

3. miesto - tretí tím z prvých miest zo všetkých skupín po základnej časti

4. miesto - najlepší tím z druhých miest zo všetkých skupín po základnej časti

5. miesto - druhý tím z druhých miest zo všetkých skupín po základnej časti

6. miesto - tretí tím z druhých miest zo všetkých skupín po základnej časti

7. miesto - najlepší tím z tretích miest zo všetkých skupín po základnej časti

8. miesto - druhý tím z tretích miest zo všetkých skupín po základnej časti

O konečnom poradí tímov naprieč skupina na rovnakom umiestnení (napríklad tímov na prvých miestach vo viacerých skupinách) rozhoduje počet získaných bodov zo všetkých odohraných zápasov v základnej časti. Ak majú po odohranej základnej časti dva alebo viac tímov rovnaký počet bodov, tak o poradí rozhoduje:

a) vyšší rozdiel strelených a inkasovaných gólov (celkové skóre),

b) vyšší počet strelených gólov,

c) nižší počet bodov udelených za disciplinárne tresty v základnej skupine (priamo červená karta = 3 body, žltá karta = 1 bod, vylúčenie po dvoch žltých kartách = 3 body),

d) lepšie umiestnenie tímu v predchádzajúcej sezóne.

V prípade remízy po riadnom hracom čase, bude v zápasoch nadstavbovej časti nasledovať penaltový rozstrel.

Štruktúra zápasov nadstavbovej časti:

Štvrťfinále 1 (ŠF1): 1. vs. 8.

Štvrťfinále 2 (ŠF2): 2. vs. 7

Štvrťfinále 3 (ŠF3): 3. vs. 6.

Štvrťfinále 4 (ŠF4): 4. vs. 5.

V štvrťfinále sa nesmú proti sebe stretnúť tímy z rovnakej skupiny.

Semifinále 1 (SF1): víťaz ŠF 1 vs. víťaz ŠF4

Semifinále 2 (SF2): víťaz ŠF2 vs. víťaz ŠF3

Súboj o tretie miesto: porazení SF1 vs. porazení SF2

Finále: víťaz SF1 vs. víťaz SF2

Penaltový rozstrel

V prípade remízy (jedná sa len o zápasy play-off) bude nasledovať penaltový rozstrel. Los kapitánov za prítomnosti rozhodcu určí poradie kopajúcich. Každý tím má tri pokusy, pričom sa tímy striedajú po jednom pokuse. V prípade, ak sa po tretej sérii pokusov nerozhodne, tak sa mení poradie kopajúcich (poradie tímov AB, AB, AB sa zmení na BA, BA, BA až kým sa nerozhodne) a vymeniť sa musia všetci hráči, vrátane brankára! V prípade, ak na súpiske nie je identický počet hráčov na jednej a druhej strane, tak sa počet možných kopajúcich na oboch stranách stanoví podľa tímu, ktorý má na súpiske menej hráčov. V prípade, že už penaltu kopal každý jeden hráč mužstva, tak v tomto prípade môžu hráči kopať penaltu druhýkrát, pričom sa musí opäť dodržať pravidlo o vystriedaní všetkých hráčov vrátane brankára. Takýmto spôsobom sa pokračuje až do rozhodnutia.


8. Herné pravidlá

Pre Niké Superligu sa budú uplatňovať platné pravidlá hry SZMF, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Niké Superligy.

Riadny hrací čas zápasu je 2x25 minúť. V prípade nerozhodného stavu v nadstavbovej časti nasleduje penaltový rozstrel.


9. Disciplinárny poriadok

Niké Superliga sa riadi aktuálnym Dsciplinárnym poriadkom (obsahuje aj sadzobník trestov a pokút), ktorý schválil VV SZMF. Disciplinárna komisia podá po každom odohranom kole Niké Superligy správu o prípadnych disciplinárnych konaniach všetkým manažérom tímov.

Voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je možnosť odvolať sa. V prípade Niké Superligy je možnosť odvolať sa do 48 hodín od doručenia správy Disciplinárnej komisie.

Prípadne finančné tresty sú potrestané osoby, respektíve potrestané tímy, povinné uhradiť na účet SZMF do 7 dní od doručenia správy Disciplinárnej komisie. V prípade odvolania sa na správu Disciplinárnej komisie, sa doba splatnosti pozastaví až do doby, kým nebude zverejnené vyjadrenie k odvolaniu.

Na všetky zápasy Niké Superligy sa uplatňuje platný Disciplinárny poriadok, ktorý je zverejnený na oficiálnom webe Niké Superligy.


10. Bodovací systém

Body získané zo všetkých zápasov sa započítavajú do skupinovej tabuľky. Víťazný tím získava 3 body, v prípade rmízy získava tím jeden bod a v prípade prehry získava tím 0 bodov. V prípade rovnosti bodov sa bude postupovať podľa kritérií:

  • vzájomný zápas ( v prípade rovnosti bodov viacerých tímov je to počet bodov získaných v minitabuľke),
  • rozdiel skóre v rámci minitabuľky,
  • väčší počet strelených gólov v rámci minitabuľky,
  • rozdiel skróre zo všetkých stretnutí,
  • väčší počet strelených gólov zo všetkých stretnutí,
  • nižší počet bodov udelených za disciplinárne tresty v základnej skupine (priamo červená karta = 3 body, žltá karta = 1 bod, vylúčenie po dvoch žltých kartách = 3 body),
  • lepšie umiestnenie tímu v predchádzajúcej sezóne,
  • los.


11. Rozhodcovia

Na zápasoch Niké Superligy sú prítomní vždy 3 rozhodcovia, ktorých nominuje Rozhodcovská komisia na základe ich kvalifikácie. DVaja rozhodcovia plnia funkciu hlavných rozhodcov, pričom každý jeden sa pohybuje po jednej z autových čiar. Títo dvaja hlavní rozhodcovia riadia priamo súťažný zápas a dohliadajú na dodržiavanie herných pravidiel Niké Superligy.

Tretí rozhodca sa pohybuje výhradne medzi striedačkami a plní funkciu pomocného rozhodcu. Tretí rozhodca má na starosti zápis o stretnutí a dohliada na dodržiavanie pravidiel v oblasti striedačiek (správnosť striedania, dodržiavanie pohybu tímu po označenej zóne pre ich striedačku atď.).

Na každom zápase Niké Superligy je nominovaný aj delegát stretnutia, ktorý je nominovaný Rozhodcovskou komisiou. Delegát stretnutia dohliada na správnosť dodržiavania herných pravidiel a súťažného poriadku na zápasoch Niké Superligy.


12. Hrací čas, prestávka, červená karta, žltá karta a čakacia doba

Hrací čas:

Hrací čas každého zápasu je 2x25 minút. Hlavný rozhodca má právo nadstaviť hrací čas v oboch polčasoch. V prípade nerozhodného stavu po riadnom hracom čase sa zápas v základnej časti končí remízou. V prípade remízy po riadnom hracom čase v nadstavbovej časti bude nasledovať penaltový rozstrel.

Prestávka:

Polčasová prestávka je stanovená na 5 minút. Polčasová prestávka môže byť skrátená po dohode kapitánov s rozhodcami stretnutia.

Žltá karta:

Po obdržaní 3 žltých kariet u jedného hráča v akomkoľvek počte zápasov sa priestupok nepostupuje Disciplinárnej komisii. Hráčovi sa automaticky pozastavuje činnosť na jeden zápas (kumulovaný disciplinárny pirestupok). Výnimkou je inkasovanie v poradí tretej žltej akrty v zápase semifinále, kedy pravidlo o kumulovanom disciplinárnom priestupku nebude uplatnené a hráčovi bude umožnené štartovať vo finále, respektíve v súboji o tretie miesto. V prípade obdržania dvoch žltých kariet v jednom zápase nasleduje automaticky červená karta. Tieto dve žlté karty sa nerátajú do kumulovaných žltých kariet. V prípade obdržania jednej žltej karty a priamej červenej karty v jednom zápase u jedného hráča sa táto žltá karta ráta do kumulovaných žltých kariet. Za každú žltú kartu je tímu udelený finančný trest podľa platného Discplinárneho poriadku.

Červená karta

Obdržanie červenej karty znamená koniec v zápase pre potrestaného hráča. Potrestaný hráč musí opustiť hraciu plochu. Priestupok sa postupuje ďalej Disciplinárnej komisii, ktorá rozhodne o trete podľa platného Disciplinárneho poriadku.

Finančné tresty sú hradené na účet SZMF (SK39 1100 0000 0029 4000 6073), a to potrestanými osobami, alebo tímami.


13. Výbava hráčov a tímu

SZMF zabezpečí každému tímu sadu dresových kompletov a taktiež termoprádlo.

Tímy sú povinné nastúpiť na zápas Niké Superligy v dresových kompletoch, ktoré im boli poskytnuté od SZMF. V prípade nepriaznivého počasia môžu hráči použiť spodné oblečenie (termoprádlo), ktoré však musí byť farebne zladené s dresovým kompletom. Vrchný diel spodného oblečenia bude tímom zabezpečený od SZMF.

Dresové komplety tímov musia byť farebné odlíšené. V prípade potencionálnej možnosti zhody farby dresov, kraťasov, štulpní alebo termoprádla v zápase, organizátor vopred určí farebnú kombináciu dresového kompletu pre oba tímy v zápase, a to najneskôr 48 hodín pred jeho oficiálnym začiatkom.

Hráči smú na zápas nastúpiť len v povolenej obuvi podľa pokynov majiteľov hracích plôch. Všeobecne medzi povolenú obuv patria kopačky, tarfy a halovky. Kopačky s kovovými kolíkmi sú zakázané. V prípade špecifických podmienok ohľadom povolenej obuvi, je organizátor povinný o tom informovať bezodkladne všetky tímy.

Do povinnej výbavy hráča patria aj holenné chrániče, ktoré musí mať každý hráč, ktorý je na súpiske tímu v danom zápase.


14. Manažér tímu

Každý oblastný zväz môže určiť manažéra výberu mesta, ktorý musí byť schválený riadiacim orgánom. V prípade, ak sa v meste nachádza viac oblastných zväzov, tak si tieto oblastné zväzy určia manažéra po vzájomnej konzultácii. V prípade, že by nedošlo k dohode oblastných zväzov o zvolení manažéra, tak VV SZMF určí manažéra z možných kandidátov, ktorých oblastné zväzy navrhli.

Manažér tímu je plne zodpovedný za dodržiavanie všetkých organizačných pravidiel súťaže.

Manažéri tímov komunikujú (pripomienky, dotazy, žiadosti a iné.) s organizátorom súťaže len cez oficiálne komunikačné kanály (e-mail, mobilný hovor, SMS, osobné stretnutie). Komunikácia cez sociálne siete, ako je facebook, nie je považovaná za oficiálny komunikačný nástroj.

Manažéri tímov zodpovedajú za všetky materiálne veci, ktoré tímom boli pridelené od SZMF a zaväzujú sa, aby sa s nimi zaobchádzalo zodpovedne.

Manažéri tímov sú zodpovední za disciplínu svojich hráčov a realizačného tímu počas zápasov Niké Superligy.

Manažér je zodpovedný zato, že jeho tím vyšle jedného hráča na pozápasový rozhovr, a to najneskôr 2 minúty po záverečnom hvizde rozhodcu.

Manažéri tímov sú zodpovední za poriadok v šatni a kľúče od šatní pridelené na mieste konania zápasov.

Manažér tímu je zodpovedný za administratívu tímu a vytvorenie sezónnej súpisky tímu v administrácii SZMF s názvom ISMF. Taktiež je zodpovedný za to, že všetci hráči na jeho súpiske spĺňajú pravidlo o oprávnenosti štartu hráča v súťaži a údaje pri registrácii vyplnili pravdivo.

Manažér tímu je zodpovedný za zaslanie súpisky tímu na zápas športovému riaditeľovi Niké Superligy, a to najneskôr 24 hodín pred oficiálnym štartom zápasu. Je to z dôvodu TV prenosov a príprave grafiky či iných potrieb producenta TV prenosu. V deň zápasu je možné zo zaslanej súpisky vyškrtnúť niekoľko hráčov, tak aby na súpiske figurovali len hráči, ktorí reálne do zápasu zasiahnu. 


15. Oprávnenosť štartu hráča a registrácia hráča

Na súpiske výberov miest môžu byť len hráči, ktorí spĺňajú kritériá pre štart hráča na podujatiach EMF.

Na súpiske tímu nemôže byť pridaný hráč, ktorý je/bol v sezóne 2022/23 registrovaný vo futbalovom klube v najvyššej alebo druhej najvyššej futbalovej súťaži v ktorejkoľvek krajine na svete. Taktiež na súpisku tímu nemôže byť pridaný hráč, ktorý bol od 1.9.2022 súčasťou A-tímu reprezentácie vo futsale akejkoľvek krajiny na svete. Hráč musí byť riadne registrovaný v informačnom systéme SZMF.

Hráč musí byť registrovaný v klube malého futbalu v oblastnej súťaži, za ktorej výber nastúpi v Niké Superlige.

Minimálne vek pre štart v zápase Niké Superligy je 16 rokov. V tomto prípade sú tímy vyžiadať si písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu). Celú zodpovednosť za štart takéhoto hráča nesie tím a príslušný tréner.

Na zápas Niké Superligy nemôže nastúpiť hráč, ktorý nebol riaden registrovaný v informačnom systéme SZMF a musí byť na oficiálnej súpiske tímu, ktorá je zverejnená na oficiálnom webe súťaže narodnaliga.sk

V prípade nejasnosti o oprávnenosti štartu hráča, si vedenie Niké Superligy vyhradzuje právo na stanovenie konečného verdiktu o oprávnenosti štartu hráča v súťaži.


16. Súpiska mužstva

Na oficiálnej súpiske výberu mesta môže byť neobmedzený počet hráčov z oblastných zväzov v danom meste. Na zápasovej súpiske tímu však smie byť len 15 hráčov, a to vrátane brankárov. Na lavičke môže byť okrem hráčov taktiež maximálne 5 osôb realizačného tímu, ktoré budú uvedené v zápise o stretnutí. každý hráč, ktorý je na súpiske výberu mesta musí mať odohraný minimálne jeden súťažný zápas v oblastnom zväze daného mesta. Každý hráč smie v jednom ročníku nastúpiť len za jeden mestský výber, ak riadiaci orgán nestanoví prestupové obdobie v rámci sezóny, ktoré bude presne termínovo definované.

Súpisku tímu na zápas je potrebné odoslať športovému riaditeľovi Niké Superligy najneskôr 24 hodín pred oficiálnym štartom zápasu. Je to z dôvodu TV prenosov a príprave grafiky či iných potrieb producenta TV prenosu. V deň zápasu je možné zo zaslanej súpisky vyškrtnúť niekoľko hráčov, tak aby na súpiske figurovali len hráči, ktorí reálne do zápasu zasiahnu.

Na zápas Niké Superligy nemôže nastúpiť hráč, ktorý nebol riadne registrovaný v informačnom systéme SZMF a musí byť na oficiálnej súpiske tímu, ktorá je zverejnená na oficiálnom webe súťaže narodnaliga.sk.


17. Povinnosti tímu

Tím je z dôvodu prísneho doržiavania času začiatku zápasu (z dôvodu presných vysielacích časov TV) povinný dostaviť sa na miesto konania zápasu minimálne 45 minút pred jeho oficiálnym začiatkom. Táto povinnosť je splená, ak je v požadovanom časovom predstihu na mieste konania zápasu prítomných minimálne 6 hráčov (vrátane brankára) a jeden člen realizačného tímu.

Každý tím je povinný mať svojho nehrajúceho manažéra a nehrajúceho trénera, ktorí sú počas zápasov prítomní na lavičke tímu.

Tímy sú povinné nastúpiť na zápas Niké Superligy v dresových kompletoch, ktoré im boli poskytnuté od SZMF. V prípade nepriaznivého počasia môžu hráči použiť spodné oblečenie (termoprádlo), ktoré však musí byť farebne zladené s dresovým kompletom. Vrchný diel spodného oblečenia bude tímom zabezpečený od SZMF.

Každý tím je povinný vyslať jedného hráča na pozápasový rozhovor, a to najneskôr 2 minúty po záverčnom hvizde rozhodcu.

Všetci hráči a členovia realizačného tímu sa musia na mieste konania zápasu riadiť pokynmi organizátora a dodržiavať ním stanovený časový harmonogram na príchod na ihrisko, rozdcvičku, nástup pred zápasom a podobne.

Každý jeden tím Niké Superligy je v prípade oslovenia realizačným tímom reprezentácie Slovenska v malom futbale, povinný odohraťminimálne jeden nesúťažný zápas na domácom ihrisku s reprezentáciou Slovenska v malom futbale. Zápas pritom bude spĺňať všetky parametre štandardného zápasu Niké Superligy.


18. Ocenenia

Na konci sezóny budú trofejami a medailami ocenené najlepšie tri tímy sezóny. Taktiež bude ocenený najlepší strelec, najlepší brankár a najlepší hráč sezóny.


19. Antidopingová agentúra SR

Pred, počas, alebo po zápase sa nevylučuje príchod antidopingového komisára Antidopingovej agentúry SA (Slovak Anti-Doping Agency), ktorý má právo na odber vzorky moču náhodne vybraným hráčom za účelom zistenia prítomnosti zakázaných látok v tele športovca.

Zoznam zakázaných látok nájdete TU.


20. Kontaktná osoba

Kontaktnou osobou pre tímy je výkonný riaditeľ Matúš Kocún, ktorého je potrebné kontaktovať oficiálnou cestou (telefonický hovor, sms, alebo e-mail).

Matúš Kocún - výkonný riaditeľ súťaže

e-mail: matus.kocun@malyfutbal.sk

tel.č.: +421 911 916 731


21. Ostatné

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť propozície súťaže. V prípade zmeny propozícií súťaže je organizátor povinný túto zmenu oznámiť tímom do 48 hodín.

V prípade, že zápas bude kontumovaný (predčasne, alebo dodatočne), tak výsledok bude stanovený na 5:0 v neprospech tímu, ktorý sa previnil proti pravidlám.

Tímy a ich hráči na sociálnych sieťach sú zodpovední za svoje správanie. V prípade slovných inzultácií na adresu rozhodcov, súperov, organizátorov, či samotnej súťaže, môžu byť hráči pri hrubom porušení tohto pravidla, potrestaní rovnako ako na hracej ploche. Tieto previnenia ďalej posunú Disciplinárnej komisii na prešetrenie.

Všetci účastníci súťaže, hráči, funkcionári  a ostatné fyzické osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na samotnej hre alebo na organizácii podujatia, sa jej zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.


Vypracoval: Matúš Kocún

Dátum: 24.8.2022


Schválil: VV SZMF

Dátum: 30.8.2022